br
fr

Chercher

Dictionnaire des médias

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


loupe

  • 1) ~ grossissante magnifying glass, magnifier kreskwerenn b.-où, ferenn b.-où vuiaat, muiaer g.-ioù
  • 2) # viseur eyepiece, viewfinder buker g.-ioù
  • ~ chauffante heated eyepiece buker tommet
  • ~ longue eyepiece extension, viewfinder extension hirvuker g.-ioù
  • support de ~ ~ eyepiece leveller, link arm brec'h b.-ioù hirvuker
  • ~ orientable rotatable eyepiece buker durc'hadus